En anti-klæbende PTFE belægning varer ikke evigt, alt efter anvendelsen kan laget bliver ridset, slidt og dermed mindre effektivt.

Vi tilbyder at belægge dele med teflon. Dele indleveres hos os i ca. en uge, alt efter hvilken metode, der er bedst egnet til din brug:

Løser problemer med klæben eller tilstopning.

  • Reducerer gnidningskoefficienterne.
  • Giver modstandsevne over for kemikalier

Ptfe Fep Pfa etfe
Tykkelse 10,25 µ 20-80 µ 40-80 µ 150-800 µ
Temperatur 250°C 200°C 260°C 160°C
Fødevarer Ja Ja Ja Nej
Andet Forbliver vandtæt og med en ekstrem kryogen stabilitet
  • Beskytter metaldele mod korrosion, tilstopning, ridsning og kavitation.
  • Sikrer deres isolation mod elektricitet og støj.
  • Modstandsevne over for organiske syrer og slag.

Tykkelse 150 til 800 µ
Temperatur Op til 90°C
Andet Godkendt til fødevarebearbejdning drikkevand

Anvendelsesområder: Rensning af vand – tekstiler – landbrugsfødevarer – automobilbranchen metalbearbejdning – trykkeri

  • Elektrisk isolering.
  • Har modstandsevne over for kemiske angreb, strålinger.

Tykkelse 150 til 800 µ
Temperatur Op til 160° C
Andet Kan bearbejdes, til fødevarer

Kemikalier – farmaceutiske produkter – armaturer – ventiler – papirfremstilling